visie - Buitenpaden

visie

Hieronder lees je puntsgewijs mijn pedagogische en didactische visie. 

Het hele document, met toelichting en praktische voorbeelden, kan je hier downloaden en bekijken. Neem het gerust over voor jouw eigen visie. Samen zorgen we voor een generatie kinderen die opgroeit in verbinding met de natuur.

 • Ik laat kinderen de natuur én hun eigen natuur helpen ontdekken, ervaren. Daar hoort vallen en opstaan bij. Experimenteren, uitproberen en ervaren dat dingen mogen mislukken. Er is maximaal ruimte voor eigen initiatief.
 • Bij mij staat zelf ontdekken, ervaren en beleven met alle zintuigen staat centraal, het hele lijf doet mee. Kennis komt op de tweede plaats. Soms is wat basiskennis nodig om iets te gaan doen of ontdekken, maar dat houd ik zo beperkt mogelijk
 • Ik zie me zelf als facilitator van het leer- ontwikkelingsproces. Leren en ontwikkelen doet het kind vanuit zichzelf, vanuit intrinsieke motivatie. Ik geef net genoeg uitleg om zelf te kunnen starten, en stimuleer kinderen zelf aan de slag te gaan
 • Ik creëer een veilige setting door de kinderen positief te benaderen en het kind achter het gedrag te blijven zien. Ik ben geen voorstander van straffen en belonen, omdat dit de intrinsike motivatie verstoort (zie hierover dit blogberichtt van mij).
 • Ik grijp niet in, tenzij er onveilige situaties (dreigen) te ontstaan, kinderen hulp nodig hebben om verder te kunnen of als er belangrijke praktische redenen zijn (denk aan: op tijd afronden, verspilling van materiaal), zie hier meer info.
 • Ik geef minimale instructie waardoor er meer tijd is voor afstemming en interactie.
 • Ik ben ik continue afstemming met de kinderen; dit betekent kleine groepen van maximaal 10-15 kinderen (afhankelijk van groepsdynamiek) met een extra ondersteuner.
 • Ik werk ontwikkel lange-termijn-relaties met de kinderen. Dit betekent dat ik bij voorkeur series van lessen of activiteiten verzorg en geen losse lessen en activiteiten.
 • Ik ruim ook structureel ruimte in voor het vieren van wat we hebben bereikt, bijvoorbeeld in een werkblad of boekje, nabespreking of flipover-vellen.
 • Ik streef naar een betrokkenheid en welbevinden van alle kinderen in de les (zie o.a. boek Ervaringsgericht werken in het basisonderwijs van Ferre Laevers en Ludo Heylen, in dit PDF een samenvatting van deze benadering, een filmpje hierover en mijn blogbericht).
 • Ik bespreek mijn  visie en de randvoorwaarden (inclusief praktische consequenties) van te voren met de school/leerkrachten/organisatie.
 • Ik creëer voor kinderen stap voor stap vertrouwdheid met de natuur
 • Ik laat kinderen op een andere manier kijken, waardoor ze uit zichzelf ook weer nieuwe dingen gaan opmerken.
 • We gaan altijd naar buiten, tenzij het code oranje (of rood) is, er onweer dreigt of als het langdurig hard regent. Dit betekent dat kinderen nat kunnen worden (waar ze overigens niet ziek van worden, zie hier een uitlegfilmpje van mij).
 • Ik vind het belangrijk dat kinderen zich geen enkele zorgen hoeven te maken over vieze (of kapotte) kleding of schoenen.
 • We gaan de bosjes in! Natuur in de stad is vaak schaars. Dat betekent dat de randen van (schoolpleinen), taluds, wegen en paden vaak de enige plekken zijn waar nog veel natuurelementen gevonden kunnen worden.
 • Ik vind omgaan met aanvaardbare risico’s een heel belangrijk leerproces, dat helaas aan veel kinderen wordt onthouden. Voor mij zijn de lichte, niet-levensbedreigende letsels aanvaardbaar: denk aan een schaafwond, bult, tand door de lip, prikken aan brandnetel of stekelige struik, snijden aan gras, riet of zwerfvuil of in hondenpoep stappen (zie hier een uitleg van mij over risico’s en gevaar).
 • In de bosjes plassen, bij hoge nood, vind ik acceptabel. Zeker bij jonge kinderen komt het vaak voor dat ze onderweg moeten plassen. Het is vervelend voor het kind om het op te moeten houden, of terug naar school te moeten.
 • We respecteren de natuur en het groen.  Dit betekent dat we niet ‘voor de lol’ bladeren gaan plukken en takken gaan afbreken, of paddenstoelen kapot gaan stampen. We maken natuurlijk ook niet expres dieren dood. Wel zullen we af en toe (met mijn toestemming of opdracht) enkele bloemen of planten plukken.

Lees hier meer over mij.