Een beetje ondernemer heeft een ‘Elevator-pitch’. Dat is een trendy woord voor het feit dat je in een paar zinnen kan omschrijven wat je doet. De naam geeft de tijdsduur weer waarin een lift van de onderste naar de bovenste verdieping gaat, ergens tussen de 30 seconden tot 2 minuten.

Nietszeggende volzinnen

Maar zo’n pitch had ik, ook ondernemer, dus nog niet. Ik vond het altijd irritant als mensen zo’n uit het hoofd geleerde nietszeggende volzin over me uitstortten. Dan hoorde ik vaak iets als: ik help drukke ambitieuze vrouwen die meer uit het leven willen halen om beter in hun kracht te staan….of ik help vrouwelijke ondernemers die meer klanten willen hebben…..zoiets.  Ik probeerde me dan zo snel mogelijk uit te voeten te maken op zoek naar een andere gesprekspartner.

En als mensen aan mij vroegen wat ik deed, dan mompelde ik vaak maar wat als ‘gastdocent’, ‘groene zzp-er’, ‘iets met educatie’, en ook dan keken ze me regelmatig wazig aan en ook dan kwam het gesprek vaak niet echt op gang..

Op advies van mijn coach ben ik dan toch maar aan een pitch gaan werken.  Na enig gezwoeg kom ik op het volgende uit:

Ik ondersteun organisaties bij het uitdragen van duurzame boodschappen zodat hun doelgroep duurzamer gaat denken en handelen.

Dat doe ik door het ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van natuur- en milieueducatie. Ik zet projecten op, regel subsidieaanvragen, geef gastlessen, organiseer buitenactiviteiten en ontwikkel lesmateriaal.

Duurzame boodschap

Zo kwam het dat ik verder na ging denken over de woorden ‘duurzame boodschap of duurzame boodschappen.’ Of moest het zijn: dé of een boodschap voor duurzaamheid.

Allereerst: Ik voel het meest voor een meervoud, boodschappen dus, want duurzaamheid is een breed begrip, waar iedereen weer wat anders onder kan verstaan. Dus zijn er ook meerdere wegen naar duurzaamheid en meerdere boodschappen over duurzaamheid.

Ik was daarom benieuwd hoe duurzaamheid en duurzame boodschappen worden beschreven en ging het alwetende web op.

Allereerst vond ik een helder (Engelstalig) filmpje op internet waarin duurzaamheid op een makkelijk toegankelijk, maar fundamentele manier wordt uitgelegd. Dat filmpje wilde ik je niet onthouden.

Rondje NME

Vervolgens deed ik een rondje over het web om te kijken welke duurzame boodschappen NME- organisaties uitdragen. Een korte opsomming van mijn rondgang:

 • ….. Inwoners nog meer te betrekken bij duurzaamheid en het bevorderen van een duurzame en gezonde levensstijl.
 • ….. kinderen en volwassenen op een belevenisvolle manier in contact te brengen met plant, dier en natuur.
 • …. kinderen en ouderen laten kennismaken met natuur en milieu.
 • Duurzaam zijn begint met het beleven van de natuur.
 • NME is effectief wanneer het zodanig wordt ingericht en aangeboden dat deelnemers er in geïnteresseerd zijn en het laten doorwerken in hun houding en gedrag. Op die manier legt NME een basis voor een natuur- en milieubewuste levensstijl, waarbij het uiteindelijke doel van NME het streven naar een duurzame samenleving is.
 • Natuur- en Milieueducatie is van oudsher bedoeld om bij mensen een positieve houding en positief gedrag ten aanzien van natuur en milieu te bewerkstelligen. Op die manier draagt NME bij aan ontplooiing, welbevinden en gezondheid van mensen en legt de basis voor een natuur- en milieubewuste leefstijl
 • …streeft naar een stad waar bewoners (jong en volwassen) een actieve bijdrage kunnen en willen leveren aan een duurzame toekomst: groen, leefbaar en veerkrachtig. Wij verrijken de stadsbewoners met kennis, inzicht, ‘groene top-ervaringen’, én praktisch handelingsperspectief, zodat zij op eigen wijze kunnen bijdragen aan een duurzame, toekomstbestendige stad.
 • Ons doel is om inwoners te leren om duurzaam te denken en te doen, zodat onze stad  groener, diervriendelijker, gezonder, klimaatbestendiger en meer circulair wordt.
 • …. brengt de natuur dichtbij en maakt de stad groener, gezonder en duurzamer voor alle inwoners.
 • … wil kennis op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid overdragen op de inwoners van deze gemeenten. Dit willen wij doen door middel van educatie waarbij de beleving centraal staat; beleven door te doen, door te ervaren, door te genieten. Wij hopen op deze manier natuur- en milieubewust gedrag te stimuleren en bij te dragen aan de leefbaarheid en duurzaamheid van de omgeving.
 • …. verbinden van mensen en natuur in de stad en de regio. We betrekken burgers, bedrijven en overheden bij hun natuurlijke omgeving en zo creëren we draagvlak voor duurzaam handelen.
 • We bieden een rijke, inspirerende ( leer)omgeving waar duurzaamheid centraal staat. Alle activiteiten worden ontplooid vanuit de bezieling van duurzaamheidsontwikkelingen.

Sommige van deze boodschappen zijn helder, maar aan anderen zou volgens mij nog wat geschaafd kunnen worden. Misschien is een pitch een idee?? 😉

Maar het meest benieuwd ben ik naar je reactie op mijn pitch. Graag een eerlijke reactie, want daar heb ik het meeste aan……Schrijf het onder dit blogbericht of stuur een mailtje naar laurienvandervaart@gmail.com.

INTERESSANT?

Schrijf je dan hier in. Dan krijg je (maximaal één keer per week) mijn blog of vlog als eerste rechtsstreeks in je mailbox. Wel zo makkelijk!

En deel vooral dit bericht via je eigen Social Media. Dat kan gemakkelijk met de deelknoppen hieronder!