Privacy-verklaring

Buitenpaden, gevestigd aan Kijkduinstraat 22 2014 DE Haarlem Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

buitenpaden.nl Kijkduinstraat 22 2014 DE Haarlem Nederland +31650555821

Laurien van der Vaart is de functionaris Gegevensbescherming van Buitenpaden Zij is te bereiken via buitenpaden@gmail.com

Persoonsgegevens die ik verwerk:

Buitenpaden verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via buitenpaden@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Buitenpaden verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Verzenden van e-mails over mijn blogs en vlogs (maximaal 1x per 2 weken).
 • Je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om mijn werkzaamheden uit te kunnen voeren/
 • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Als ik hiertoe wettelijk verplicht ben, bijvoorbeeld voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Buitenpaden neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Buitenpaden bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Ik hanteer de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Personalia: bewaartermijn 7 jaar, vanwege administratie/belastingaangifte.
 • Adres: bewaartermijn 7 jaar, vanwege administratie/belastingaangifte
 • Voornaam en mailadres: bewaartermijn  1 jaar, indien niet (meer) actief. Deze gegevens worden direct verwijderd op verzoek van de eigenaar.

Geen verkoop van gegevens aan derden

Buitenpaden verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Buitenpaden blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Buitenpaden gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Buitenpaden en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar buitenpaden@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Beveiliging persoonsgegevens

Buitenpaden neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via buitenpaden@gmail.com 0f 06-50555821.

Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens

Buitenpaden wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Inspiratie en ideeën

Faceboook

Social Media

Volg mij ook op:

Meest recente berichten