Deze pagina hoort bij de boodschappenlijstjes van de tropische kas (NME Haarlem)

Met een score wordt een inschatting gegeven van het effect van het ingrediënt op de wereld. waarbij is gekeken naar klimaatverandering, biodiversiteit, landgebruik, watergebruik, mensenrechten en dierenwelzijn.

De scores zijn nadrukkelijk een indicatie, want ongelijksoortige aspecten (bijv. biodiversiteit en dierenwelzijn), zijn bij elkaar opgeteld (dus in feite zijn appels met peren opgeteld). De werkelijkheid is natuurlijk eindeloos ingewikkelder.

Daarbij zijn de beschikbare gegevens beperkt en soms tegenstrijdig. De scores zijn een inschatting op basis van de volgende gegevens: