Algemene Voorwaarden - Buitenpaden

Algemene voorwaarden

 • Buitenpaden neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het uitzetten en actueel houden van de door haar ontwikkelde routes en activiteiten. Desondanks is het mogelijk dat er ten gevolge van weersomstandigheden of werkzaamheden, dan wel andere niet bekende of voorziene omstandigheden of situaties het onmogelijk is de gekozen route of de gekozen activiteit op het gekozen tijdstip volledig of ongestoord af te leggen.
 • Buitenpaden stelt het op prijs in voorkomende gevallen via buitenpaden@gmail.com hierover informatie te ontvangen, zodat zij via haar website waarschuwingen kan plaatsen en/of de betrokken route of activiteit kan aanpassen of tijdelijk uit het programma kan halen.
 • Overigens komen dergelijke situaties of omstandigheden als aangegeven onder 1.1 niet voor rekening en risico van Buitenpaden en zij kan voor de eventuele materiële of immateriële schade als gevolg hiervan dan ook niet worden aangesproken.
 • Evenmin doen dergelijke situaties of omstandigheden als aangegeven onder 1.1 voor Buitenpaden de plicht tot terugname van het gekochte product of dienst en/of voor koper het recht op teruggave van de aanschafprijs ontstaan.
 • Degene die een door Buitenpaden ontwikkelde route aflegt of activiteit onderneemt dient de gebruikelijke voorzichtigheid daarbij in acht te nemen en de adviezen van Buitenpaden ter harte te nemen. Meer in het bijzonder dient men in ieder geval:
  • te beschikken over een goede gezondheid
  • verkeersregels en gedragsregels van het gebied op te volgen
  • met de nodige prudentie de aanwijzingen op te volgen
  • met de nodige voorzichtigheid kennis te nemen van de route informatie
  • rekening te houden met andere routegebruikers (mens en dier)
  • regenkleding en/of bescherming tegen zonnebrand mee te nemen
  • geschikte schoenen en kleding te dragen
  • voldoende dorstlessers en voedsel bij zich te hebben
  • de natuur zo min mogelijk te verstoren
  • een fietsband-reparatieset mee te nemen (in geval van fiets route)
  • geen afval in de open natuur achter te laten
  • zichzelf na afloop van de route te controleren op de aanwezigheid van teken.
 • Degene die een door Buitenpaden ontwikkelde route aflegt of activiteit doet, doet dit geheel voor eigen rekening en risico. Buitenpaden sluit uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit voor schade of verlies van of aan personen of goederen ontstaan tijdens het afleggen van een door haar aangeboden route of tijdens het doen van een door haar beschreven activiteit.
 • Op de producten en diensten van Buitenpaden rust auteursrecht en zij mogen dan ook niet zonder toestemming van Buitenpaden (verder) worden openbaargemaakt of vermenigvuldigd.